digital tvilling

datorprogram som efterliknar något i den yttre världen så detaljerat att programmet kan användas för experiment och test i stället för det som programmet efterliknar:

  1. – i medicin: datorprogram som representerar en människokropp och som används för simulering av hur en person påverkas av faktorer som läkemedel, kost, motion och annat;
  2. – i industriell it: representation av en bestämd maskin i form av mjukvara. Den materiella maskinen förser sin digitala tvilling med data om sitt tillstånd. Inspektion och felsökning kan då i många fall göras på den digitala tvillingen. På så sätt slipper man stoppa den materiella maskinen, utom när det verkligen behövs. – De data som överförs från den materiella maskinen till den digitala tvillingen kan gälla allt som är mätbart: varvtal, bränsleförbrukning, temperatur, driftstimmar och annat.

– På engelska: digital twin. – Digital tvilling var ett av årets nyord 2019 enligt Språkrådet (länk) och Språktidningen (länk).

[industriell it] [medicinsk teknik] [årets nyord] [ändrad 27 december 2019]

skiktröntgen

(computer assisted tomography, CAT, på svenska också datortomografi) – röntgen­teknik som ger en tredimensionell avbildning av kroppens inre. Bilderna återges oftast som tvärsnitt genom kroppen, därav namnet skiktröntgen (tomografi kan översättas med snittbild). Det är ju svårt att visa bilder tredimensionellt, så vad som visas är en sekvens av snitt. Skiktröntgen går till så att man tar röntgenbilder av kroppen från flera riktningar samtidigt. Ett datorprogram sammanställer dessa bilder till en tredimensionell bild. Van­lig röntgen med bara en kamera kallas ibland för ”slätröntgen”. – Se också virtopsy.

[ljud och bild] [medicinsk teknik] [ändrad 19 september 2019]

cybermord

mord genom manipulering av datoriserad sjukvårdsutrustning. Till exempel genom att angriparen på distans stänger av en pacemaker som är ansluten till internet. – Jämför med cybercide, som är något helt annat.

[hälsa] [it-relaterad brottslighet] [ändrad 18 april 2020]