Stanford

Stanford‑universitetet i Palo Alto söder om San Francisco är ett av USA:s mest ansedda universitet. Forskning och utveckling på Stanford var en av huvudfaktorerna bakom Silicon Valleys utveckling. Stanford lockade redan på 1930‑talet till sig amerikanska storföretag genom att erbjuda dem billig mark nära universitetet. Resultatet blev nära samarbete mellan universitetet och företagens forskningsavdelningar. – Se stanford.edu. – Förväxla inte Stanford med Stamford i Connecticut, en stad som, delvis på grund av Connecticuts låga skatter, hyser huvud­kontoren för flera amerikanska stor­företag.

[universitet och forskningsinstitut] [ändrad 29 september 2020]