Stanford

Stanford-universitetet i Palo Alto söder om San Francisco är ett av USA:s mest an&shyshy;sedda universitet. Forskning och ut­veckling på Stan­ford var en av huvud­faktorerna bakom silicon valleys fram­växt. Stanford lockade redan på 1930-talet till sig amerikanska stor­före­tag genom att er­bjuda dem billig mark nära universitetet. Se stanford.edu. – För­växla inte Stan­ford med Stamford i Connecticut, en stad som, del­vis på grund av Connecticuts låga skatter, hyser huvud­kontoren för flera amerikanska stor­företag.