mouth tech

it-baserad tandvård – beteckning på eltandborstar som utvärderar tandborstningen med användning av artificiell intelligens och annan datorbaserad utrustning för skötsel av tänderna. – Se artikel i Wired från 2020.

[hälsa] [27 januari 2020]

Dagens ord: 2020-05-13