DxtER

ett system för diagnos och övervakning av sjukdomar, baserat på iPad, en app och ett antal sensorer. Alla sensorer anbringas på huden, inga nålstick behövs. Enligt utvecklaren Basil Leaf Technologies (länk) kan DxtEr diagnost­i­sera och övervaka 34 sjukdomar, däribland diabetes, förmaksflimmer, lunginflammation, stroke, sömnapné, tbc och urinvägsinfektion. DxtER vann 2017 första priset i tävlingen Qualcomm Tricorder Xprize, se tricorder. – DxtER finns inte att köpa när detta skrivs (juni 2017).

[appar] [medicinsk teknik] [19 juni 2017]