tjärgrop

tarpit, teergrube – långsam e‑postserver, inställd för att vara långsam för att försvåra spammande. Det finns flera besläktade metoder:

  • – Tarpitting innebär att servern, om den upptäcker att identiska mejl sänds till många mottagare, försvårar spammande genom att vänta några sekunder mellan varje adressat. Det märks knappt om man skickar mejlet till ett fåtal mottagare, men om man skickar till tusentals adressater (och då är det troligen spam) tar det många timmar;
  • – Teergrube innebär att en server som förmedlar e‑post skickar meddelandet ”var god vänta” till avsändarens e‑postserver, som då måste hålla många förbindelser öppna (en för varje adressat). Det leder till att utsändningen går mycket långsamt eller till att servern kraschar. Den metoden måste användas med omdöme, bara mot kända spammares servrar, eftersom den annars också drabbar icke‑spammare.

– Teergrube är ett tyskt ord som ordagrant betyder tjärgrop. Det står från början för så kallade asfaltsgropar, stora gropar med asfalt där djur fastnar och bevaras som fossil. (Sådana gropar innehåller asfalt, inte tjära.)

[e-post] [it-säkerhet] [spamfilter] [ändrad 25 juni 2021]

splog

spam blogspamblogg, sploggblogg som finns till bara för att höja en annan webbsidas rankning i sökmotorer som Google. Texten är ofta ko­pi­e­rad från andra webbsidor med hög rankning hos Google, och dessutom späckad med länkar till de webbsidor som ska stödjas. – Splogging kan också vara att skriva inlägg i en diskussion på någon annans blogg enbart för att stoppa in länkar till en webbsida i texten. Detta för att indirekt höja den webbsidans rankning i Google och andra sökmotorer. – Jämför med kommentarspam.

[bloggar] [spam] [ändrad 26 november 2017]

spamfälla

(spam trap) – dator som används som lockbete för att spåra spammare. – En spamfälla har av den faktiska ägaren försetts med program som gör den till en zombie. För i ”normala” fall skickar spammare först spam till en zombieinfekterad dator (utan ägarens vetskap), och sedan skickar zombien spammet vidare till andra. Men en spamfälla tar visserligen emot spammet från spammaren, men den skickar det inte vidare. Syftet är att man ska kunna spåra spammaren. – För robotfälla, se robotfilter.

[spam] [ändrad 2 september 2020]

spamware

datorprogram för utskick av spam eller hjälpmedel för utskick av spam.

[spam] [ord på -ware] [ändrad 28 augusti 2020]