spamware

datorprogram för utskick av spam eller hjälpmedel för utskick av spam.

[spam] [ware]