missbruk

(abuse) – på internet: användning av internet för störande, skadliga eller brottsliga ända­mål, som:

– Abuse addressmissbruksadress – e‑post­adress för rapportering av missbruk. Varje domän på inter­net som för­medlar e‑post måste ha en abuse‑adress enligt mönstret abuse@domanens.namn, till exempel abuse@idg.se. Till den ska den som har ut­satts för spam eller annat missbruk som kommer från den domänen kunna skriva och klaga. Detta enligt RFC 2142 (länk) i inter­nets regel­verk. Inget hindrar att en domän också har adressen missbruk@domanens.namn, men det ska alltid finnas en abuse-adress. Det ska också finnas någon som läser e-post till missbruksadressen och ser till att det vidtas åt­gärder vid behov. – Se också spoof address.

[missbruk] [ändrad 11 april 2018]