rankning

(ranking) – om sök­motorer: automatiserad värdering av webb­sidors an­seende och relevans, an­vänd för sortering av sök­resultat. googles fram­gång berodde till stor del på sök­motorns ranknings­system page­rank. Ranknings­system brukar sätta poäng på en webb­sida be­roende på hur många andra webb­sidor som länkar till den. I en andra om­gång modifierar man varje sidas poäng be­roende inte bara på hur många sidor som länkar till den, utan också be­roende på hur hög poäng dessa sidor har. Detta upp­repas flera gånger. – Det brukar också ingå metoder för att för­hindra manipulation av tekniken. På annons­marknaden har det stort värde för en sida att bli högt rankad, och det finns både legitima och mindre legitima sätt att ordna det (se sök­motor­optimering).