rankning

om sök­motorer: automatiserad värdering av webb­sidors anseende och relevans, an­vänd för sortering av sök­resultat. Googles framgång berodde till stor del på sök­motorns ranknings­system Page­Rank. Rankningssystem brukar sätta poäng på en webb­sida be­roende dels på hur många gånger användarens sökord förekommer på sidan, dels på hur många andra webbsidor som länkar till den. I en andra om­gång modifierar man varje sidas poäng be­roende inte bara på hur många sidor som länkar till den, utan också be­roende på hur hög poäng dessa sidor har. Detta upprepas flera gånger. – Det brukar också ingå metoder för att för­hindra manipulation av tekniken. På annons­marknaden har det stort värde för en sida att bli högt rankad, och det finns både legitima och mindre legitima sätt att ordna det (se sök­motor­optimering). – På engelska: ranking.

[rankning] [ändrad 5 september 2018]