öppet relä

e-post­server som tar emot e‑post från utom­stående och vidarebefordrar den till andra utomstående. (Se relä, betydelse 1.) – Med utomstående menas här användare som tillhör ett annat nätverk än det som e‑postservern ingår i. Typfallet är en e‑postserver som ansluter användarna i ett lokalt nätverk till internet: om en sådan server dessutom tar emot och vidarebefordrar e‑post som varken är till eller från de egna användarna är den ett öppet relä. – Möjligheten att sända spam utan att bli spårad och blockerad har åtminstone tidigare till stor del hängt på att det finns öppna relän. Under internets pionjär­tid var alla e‑postservrar öppna, men sedan mitten av 1990‑talet har de flesta, både av ekonomiska skäl och för att blockera spam, stängts för tredjepartstrafik. Servrar som fortfarande fungerar som öppna relän blir ibland blackholade, det vill säga att andra servrar inte förmed­lar någon som helst trafik till och från dem. Internetservrar som fortfarande är öppna relän är troligen helt enkelt felinställda. – Spammarna har sedan länge funnit på andra sätt att skicka skräp, se botnät. – På engelska: open relay, även third party relay (TPR) eller insecure relay.

[internet] [spam] [ändrad 30 maj 2021]

Dagens ord: 2021-11-29