öppet relä

e-post­server som tar emot e‑post från utom­stående och vidare­befordrar den till andra utomstående. (Se relä, be­ty­delse 1.) – Med utomstående menas här användare som tillhör ett annat nätverk än det som servern ingår i. Typfallet är en e‑postserver som ansluter användarna i ett lokalt nätverk till internet: om en sådan server dessutom tar emot och vidarebefordrar e‑post som varken är till eller från de egna användarna är den ett öppet relä. – Möjligheten att sända spam utan att bli spårad och blockerad har åtminstone tidigare till stor del hängt på att det finns öppna relän. Under internets pionjär­tid var alla e‑post­servrar öppna, men sedan mitten av 1990‑talet har de flesta, både av ekonomiska skäl och för att blockera spam, stängts för tredjeparts­trafik. Servrar som fortfarande fungerar som öppna relän blir ofta svartlistade, det vill säga att andra servrar inte förmed­lar trafik till och från dem. Många inter­net­servrar som fort­farande är öppna relän är helt enkelt felinställda. – Spam­marna har sedan länge funnit på andra sätt att skicka skräp, se botnät. – På engelska: open relay, även third party relay (TPR) eller insecure relay.

[internet] [spam] [ändrad 25 september 2018]

Dagens ord: 2019-11-29