mjukvaruförteckning

(software bill of materials, SBOM) – detaljerad förteckning över alla komponenter som ingår i en mjukvaruprodukt. – Mjukvaruförteckningar behövs därför att mjukvaruprodukter numera sällan är skrivna från början till slut av samma team av programmerare. I stället är produkterna till stor del sammansatta av mjukvarupaket och bibliotek från andra leverantörer, ofta skrivna i öppen källkod. Detta är en risk för it-säkerheten, eftersom man inte alltid vet hur säkra de externt utvecklade komponenterna är (se leverantörsattack). Det kan också vara viktigt att veta vilka licenser som gäller för de olika komponenterna. – En mjukvaruförteckning bör bland annat innehålla namn och versionsnummer för varje komponent, tillverkare och beroenden mellan komponenter. – Läs också om SCA.

[mjukvara] [systemutveckling] [4 september 2022]

mjukvaruförråd

lagringsplats för mjukvarupaket. – Mjukvaruförråd tillhandahålls som tjänster på internet av många organisationer, antingen gratis eller mot avgift. De är knutna till bestämda programspråk eller operativsystem. De används främst av utvecklare för lagring av program i projekt (i stället för att projektdeltagarna skickar program direkt till varandra).  Mjukvaruförråd brukar ha funktioner för att upptäcka och oskadliggöra skadeprogram. En del kan också testa inlämnade program. De har också funktioner för sökning efter program med önskade egenskaper och för nerladdning av program. – Även: programvaruförråd. – På engelska: software repository.

[mjukvara] [systemutveckling] [29 augusti 2022]

mjukvarupaket

flera program som är avsedda att användas tillsammans och som levereras tillsammans. – I strikt betydelse är det flera program som installeras tillsammans och som användaren kan uppleva som ett enda program. En ordbehandlare kan till exempel levereras med ett separat program för rättstavning. Rättstavningen aktiveras inifrån ordbehandlaren och beter sig som en funktion av ordbehandlaren. – I ett mjukvarupaket brukar också ingå metadata och en specifikationsfil (manifest file). Mjukvarupaket levereras ofta som arkiv – de packas upp och installeras som en helhet. – Mer allmänt används ordet mjukvarupaket om programsviter som Microsoft Office. – Även: programvarupaket. – På engelska: software package.

[mjukvara] [29 augusti 2022]

manifest file

specifikationsfil, manifestfil; packlista – förteckning över det som ingår i ett mjukvarupaket. Specifikationsfilen följer med i mjukvarupaketet.

[mjukvara] [29 augusti 2022]

LaTeX

Logo för LaTex.ett program för kodning av texter med komplicerade inslag, till exempel matematiska formler eller citat i andra skriftsystem. – LaTeX är ingen ordbehandlare av modell wysiwyg, utan kan beskrivas som ett märkspråk. Själva texten (det som läsaren ska se) visas för skribenten blandad med instruktioner (rubriker, styckeindelning och annat) i ett enda typsnitt. (Det påminner om att läsa källkoden till en webbsida.) För att texten ska visas eller tryckas i den slutliga form som skribenten har tänkt sig krävs att den först överförs till ett program som TeX. – LaTeX har funnits sedan 1984 och utvecklades av amerikanen Leslie Lamport (1941, se Wikipedia). Det används fortfarande flitigt av forskare. – Se latex‑project.org. – (Latex är en form av gummi i tunn och elastisk form.)

[ordbehandling] [typografi] [10 augusti 2022]