Office 365

en moln-baserad version av Microsoft Office. – An­vändaren har alltså inte Micro­soft Office in­stallerat på sin dator, utan laddar ner programmen från Microsofts servrar på inter­net varje gång det används. För det krävs ett abonnemang, som är av­gifts­belagt. Men i november 2014 be­stämde Microsoft att Office 365 på iPhone, iPad och på telefoner och surfplattor med Android skulle vara gratis för privatpersoner (se press­med­delande). – Mer på Micro­softs webbsidor.

[molnet] [office] [ändrad 14 mars 2020]

Office

vanlig del av namnet på sviter med kontorsprogram som ordbehandling, kalkyl­ark, bildspel och databaser. – Mest känt är Microsoft Office, som har blivit en inofficiell standard (se också Office 365). Det finns också WordPerfect Office och avvecklade Oracle Open Office† samt alternativ skrivna i öppen källkod som Apache Open Office och LibreOffice samt de webbaserade konstellationer som kallas för Office 2.0. – Se också Macintosh Office (som var hårdvara).

[office] [ändrad 22 augusti 2018]

Apache Open Office

(AOO) – en svit med kontors­program, utvecklad med fri och öppen källkod och spridd gratis. – Apache Open Office hette tidigare Openoffice.org (förkortat OOo). Kallas ibland bara för Open Office, men det namnet är upptaget av ett annat företag. – Apache Open Office finns för Windows, Mac, Linux och Solaris. Filformatet opendocument format, .odf, utvecklades för Apache Open Office när det hette StarOffice. – 2012 skänkte IBM källkoden till programsviten Lotus Symphony† till Apache för att den skulle integreras med Apache Open Office (läs mer här). – Läs mer om Apache Open Office på openoffice.org. – Historia: Programsviten utvecklades först med namnet StarOffice av det tyska företaget Star Division, som Sun† köpte 1999. Sun ville nämligen skapa en konkurrent till Microsoft Office. Sun bestämde sig år 2000 för att tillhanda­hålla programsviten i två parallella versioner: samtidigt som Sun fortsatte att sälja StarOffice (i Östasien kallat StarSuite) som program med delvis sluten källkod släppte Sun källkoden till program­sviten till ett projekt som vidareutveck­lade programsviten med fri och öppen källkod, Openoffice.org, i ett projekt med det namnet. (Projektet var knutet till Sun, men hade stor frihet.) Efter att Oracle köpte Sun 2009 bytte Oracle namn på StarOffice till Oracle Open Office†. – I april 2011 meddelade Oracle att företaget skulle sluta att sälja Oracle Open Office. Rättigheterna till Oracle Open Office överläts då till Openoffice.org, som i sin tur i juni 2011 donerades till Apache software foundation. Programsviten bytte då namn till Apache Open Office. – Förgreningar: Eftersom Apache Open Office och dess föregångare är skrivna med fri och öppen källkod är det tillåtet att använda käll­koden för att utveckla nya versioner. I september 2010 grundades organisationen The document foundation, som ska sprida programsviten LibreOffice, även det en förgrening av Apache Open Office, men fristående från Oracle. – Läs mer om Apache Open Office på openoffice.apache.org.

[office] [ändrad 6 september 2018]

LibreOffice

en svit med kontorsprogram baserad på Apache Open Office. Förkortas ibland LibO. – Libre­­Office innehåller också mycket kod från Go‑oo†, en nerlagd förgrening av Apache Open Office (från den tiden då det hette Openoffice.org). – Libre­Office, som presenterades 2011, utvecklas av The document foundation. Bakom LibreOffice står utvecklare som tidigare arbetade med dåvarande Openoffice.org, men som ville att projektet skulle vara oberoende av dåvarande ägaren Oracle. Eftersom Apache Open Office sprids som fri mjukvara står det var och en fritt att använda källkoden för att utveckla och sprida egna bearbetningar av programmet, och det är alltså vad som har skett här. LibreOffice är därför också (med nödvändighet) fri mjukvara. – Programsviten kan laddas ner från libreoffice.org.

[fri mjukvara] [office] [ändrad 4 maj 2022]

Microsoft Office

en svit med kontors­program från Microsoft. – Programmen som ingår i Microsoft Office har sedan slutet av 1990‑talet varit de helt do­mi­ne­rande kontorsprogram­men. Lik­nande program från andra företag måste, för att ha en chans att över­leva, kunna läsa och framställa filer i samma fil­format som Micro­soft Office. Microsoft Office lanserades 1988 för Macintosh, 1990 för Windows. – I Microsoft Office ingår ordbehandlaren Word, kalkylarket Excel, e‑post­klienten Outlook, bildspels‑programmet PowerPoint, databashante­raren Access och andra program. Microsoft Office finns för Windows och Mac. – I maj 2010 släppte Micro­soft två gratisversioner av Office: Office Starter 2010, som är en annonsfinansierad enklare version av Office, och som in­stal­leras på använda­rens hårddisk, och Office Web Apps (klicka här), som körs i en webbläsare. 2011 kom Office 365, som körs från molnet. Det innebär att användaren inte behöver ha några program installe­rade på sin dator: när hon ska köra ett Office‑program laddar hon ner det från Micro­softs servrar på inter­net med hjälp av en webb­läsare. – Läs mer på Micro­softs webbsidor (länk). – Microsoft Office har fått många efter­följare som heter något på Office. Det finns bland annat Apache Open Office och det som kallas för Office 2.0.

[office] [ändrad 18 juni 2022]

Office 2.0

informell beteckning på kontorsprogram som körs i webbläsare. Uttrycket var i bruk på 00‑talet. – Programmen installeras alltså inte på an­vändarens dator, utan körs i en webbläsare. Själva programmet finns på en webbserver. Användaren kommer åt sina program och sina filer från vilken dator som helst. – Office 2.0 står inte för en bestämd uppsättning program, utan det kan vara vilken kom­bination av pro­gram som helst: ord­be­handlare, kalkylark, bildspels‑program och annat. – Namnet Office 2.0 an­spelar på programsviter som Microsoft Office och Apache Open Office. Siffrorna 2.0 anspelar på webb 2.0. – Ingen ”äger” namnet Office 2.0, men benämningen myntades av amerikanen Ismael Ghalimi (länk), som 2005 prövade om det gick att ersätta alla pro­gram på datorn med pro­gram som kördes över internet. Ismael Ghalimi skrev tidigare bloggen IT Redux.

[generationer] [office] [ändrad 29 januari 2018]