TeX

ett sättningsprogram för tekniska, matematiska och naturvetenskapliga texter, utvecklat av Don Knuth under åren 19781989. – Programmet gör att sådant som inte kan sättas med vanliga ordbehandlare och layoutprogram, till exempel matematiska och kemiska formler, kan sättas med god typografisk kvalitet. TeX är skrivet i öppen källkod, och finns i många versioner för olika ändamål. Det sprids ofta tillsammans med Metafont. – Läs också om LaTeX. – Knuth vill att namnet TeX ska uttalas som ”tech” med tyskt ach‑ljud. – Läs mer i Wikipedia.

[ordbehandling] [typografi] [ändrad 10 augusti 2022]