software composition analysis

(SCA) – analys av mjukvarustacken – automatiserad analys och beskrivning av mjukvara med öppen källkod. – SCA sammanställer en mjukvaruförteckning. Syftet med software composition analysis är att ge systemägaren full insyn i vad som ingår i mjukvaran. Det används för upptäckt av sårbarheter och andra risker samt eventuella behov av licenser. SCA kan också hitta föråldrad programkod som behöver ersättas.

[it-system] [it-säkerhet] [15 januari 2022]

Dagens ord: 2022-03-19