repository

kodförråd – även: datakatalog eller utvecklingskatalog, förkortat repodatabas för information som används och skapas i systemutvecklingsprojekt. – Kortformen repo används också om kompletta uppsättningar programkod som publiceras på internet. – I systemutveckling kan kodförråd vara definitioner och beskrivningar av objekt och datatyper, avsedd att underlätta systemutveckling på ett enhetligt sätt. Även för sparande av programkod som är under arbete. – Huruvida det är någon principiell skillnad mellan engelska repository och data dictionary, som båda brukar översättas med datakatalog, är omstritt. Om det är någon skillnad består den i att ett repository är mer omfattande till innehållet. På svenska har termen kodförråd blivit vanlig på 2010‑talet. – Ordet repository skulle också kunna översättas med repositorium, ett gammalt svenskt ord som betyder förråd, bokhylla, bokskåp. – Se också vad Datatermgruppen skriver: länk.

[systemutveckling] [ändrad 6 december 2020]