repository

ofta: datakatalog eller utvecklingskatalog; även, om sammanhanget är uppenbart: förvar – databas för information som används och skapas i systemutvecklingsprojekt. Det kan vara definitioner och beskrivningar av objekt och datatyper, avsedd att underlätta systemutveckling på ett enhetligt sätt. Även för sparande av programkod som är under arbete. – Huruvida det är någon principiell skillnad mellan engelska repository och data dictionary, som båda brukar översättas med datakatalog, är omstritt. Om det är någon skillnad består den i att ett repository är mer omfattande till innehållet. – Ordet repository skulle kunna översättas med repositorium, ett gammalt svenskt ord som betyder förråd, bokhylla, bokskåp. – Se också vad Datatermgruppen skriver: länk.

[systemutveckling] [ändrad 12 maj 2020]