mjukvaruförråd

lagringsplats för mjukvarupaket. – Mjukvaruförråd tillhandahålls som tjänster på internet av många organisationer, antingen gratis eller mot avgift. De är knutna till bestämda programspråk eller operativsystem. De används främst av utvecklare för lagring av program i projekt (i stället för att projektdeltagarna skickar program direkt till varandra).  Mjukvaruförråd brukar ha funktioner för att upptäcka och oskadliggöra skadeprogram. En del kan också testa inlämnade program. De har också funktioner för sökning efter program med önskade egenskaper och för nerladdning av program. – Även: programvaruförråd. – På engelska: software repository.

[mjukvara] [systemutveckling] [29 augusti 2022]