Python

programspråk för objekt­orienterad program­mering. –– Python är ett inter­preterat språk, så programmen kan köras utan ändringar på många olika typer av datorer och operativ­system. Python är skrivet i öppen källkod. Det används ofta som skript­språk, men också som ””klister”” mellan olika pro­gram, och för ut­veck­ling av grafiska användar­gränssnitt. Jython är en ver­sion av Python för Java-baserade system. –– Python har en officiell webb­sida på python.org. – Google erbjuder en gratis kurs i Python på nätet.