Python

ett programspråk för objekt­orienterad programmering. – Python är ett interpreterat språk, så programmen kan köras utan ändringar på många olika typer av datorer och operativ­system. Python är skrivet i öppen källkod. Det används ofta som skriptspråk, men också som ”klister” mellan olika program, och för utveck­ling av grafiska användargränssnitt. Jython är en version av Python för Java-baserade system. – Python har en officiell webbsida på python.org. – Google erbjuder en gratis kurs i Python på nätet.

[programspråk] [ändrad 10 juli 2020]