mjukvarupaket

flera program som är avsedda att användas tillsammans och som levereras tillsammans. – I strikt betydelse är det flera program som installeras tillsammans och som användaren kan uppleva som ett enda program. En ordbehandlare kan till exempel levereras med ett separat program för rättstavning. Rättstavningen aktiveras inifrån ordbehandlaren och beter sig som en funktion av ordbehandlaren. – I ett mjukvarupaket brukar också ingå metadata och en specifikationsfil (manifest file). Mjukvarupaket levereras ofta som arkiv – de packas upp och installeras som en helhet. – Mer allmänt används ordet mjukvarupaket om programsviter som Microsoft Office. – Även: programvarupaket. – På engelska: software package.

[mjukvara] [29 augusti 2022]