funktionstelefon

(feature phone) – typ av mobiltelefon som har fler funk­tioner än de enklaste mobiltele­fonerna (ringtelefoner), men som inte kan räknas som smart mobil. En funktionstelefon kan till exempel ha kamera och musikspelare, men sakna möj­lig­het att hämta och visa webb­sidor.

[mobiltelefoner] [ändrad 23 augusti 2018]