objektiv

(lens) – på kameror: en eller flera linser som samlar ljus­strålarna från motivet till en bild som kan fångas på film eller på en bildsensor. – På mycket enkla kameror består objektivet av en enda lins, men på de flesta kameror är det flera linser. Oavsett om det är en eller flera linser heter det objektiv på svenska. – Objektiv kan vara fast monterade, som på de flesta amatör­kameror, eller utbyt­bara som på system­kameror. – Ob­jektiv­ets ljusstyrka är ett mått på hur mycket ljus det kan släppa in per tids­enhet. Ljusstyrkan anges som objektiv­ets största bländare, till exempel f:2.0, som är ljusstarkare än f:2.8. (Man kan ta bort f: och bara skriva 2.0 eller 2.8: då heter det bländar­tal.) Ob­jek­tiv­ets bränn­vidd, som alltid mäts i milli­meter, avgör, satt i förhållande till bild­sensorns storlek, om objektivet är ett teleobjek­tiv, vidvinkelobjektiv eller normalobjektiv. Läs mer om detta under 35‑mm equivalent. Ett zoomobjektiv har steglöst omställbar brännvidd. – Ordet objective för objektiv finns också på engelska, men används mest om teleskop och mikro­skop, inte om kameror.

[kameror] [ändrad 6 maj 2021]