objektiv

(lens) – på kameror: en eller flera linser som samlar ljusstrålarna från motivet till en bild som kan fångas på film eller på en bildsensor. – På mycket enkla kameror består objektivet av en enda lins, men på de flesta kameror är det flera linser. Oavsett om det är en eller flera linser heter det objektiv på svenska. – Objektiv kan vara fast monterade, som på de flesta amatör­kameror, eller utbytbara som på systemkameror. – Objektiv­ets ljusstyrka är ett mått på hur mycket ljus det kan släppa in per tidsenhet. Ljusstyrkan anges som objektiv­ets största bländare, till exempel f:2.0, som är ljusstarkare än f:2.8. Bokstaven f står för objektivets brännvidd, till exempel 35 millimeter. Om brännvidden är 35 millimeter och ljusstyrkan är f:2,8 blir bländarens diameter 35:2,8, alltså 12,5 millimeter. Man tar ofta bort f: och skriver bara 2.0, 2.8 och så vidare: då heter det bländartal. Objektiv­ets bränn­vidd, som alltid mäts i millimeter, avgör, satt i förhållande till bildsensorns storlek, om objektivet är ett teleobjek­tiv, vidvinkelobjektiv eller normalobjektiv. Läs mer om detta under 35‑mm equivalent. Ett zoomobjektiv har steglöst omställbar brännvidd. – Ordet objective för objektiv finns också på engelska, men används mest om teleskop och mikro­skop, inte om kameror.

[kameror] [ändrad 19 augusti 2022]