ringtelefon

enkel mobiltelefon som bara kan användas för telefonsamtal och SMS. Den saknar internetanslutning. Ringtelefoner brukar också ha enkla program som adressbok och kalender och kanske kamera. Jämför med funktionstelefon och smart mobil. – Ringtelefoner kallas också för dumtelefoner, på engelska dumbphones, vilket anspelar på smartphone (smart mobil).

[mobiltelefoner] [ändrad 23 augusti 2018]