bildsensor

eller sensorplatta – digitalkamerornas motsvarighet till film. – Bildsensorn är en elektronisk krets som omvandlar energin i det in­fal­lande ljuset till elektriska laddningar. Det finns två huvudtyper av bildsensorer, CCD och CMOS. Samma bild­sensorer kan användas både för still­bilder och rörliga bilder. – Efter­som bild­sensorer finns i många olika stor­lekar har det blivit svårt att avgöra vilka brännvidderobjektiven som motsvarar tele, vidvinkel och normal bränn­vidd på traditionella kameror (småbildskameror). Man brukar därför räkna om brännvidden så att den mot­svarar de som användes på små­bilds­kameror – se 35‑mm equivalent. – Se också färg­filter­matris.

[kameror] [ändrad 3 december 2019]