bildsensor

eller sensorplatta motsvarig­heten till film i en digital­kamera. Bild­sensorn är en elektronisk krets som omvandlar energin i in­fal­lande ljus till elektriska laddningar. Det finns två huvud­typer av bild­sensorer, ccd och cmos. Samma bild­sensorer kan användas både för still­bilder och rörliga bilder. Efter­som bild­sensorer finns i många olika stor­lekar har det blivit svårt att avgöra vilka bränn­vidderobjektiven som motsvarar tele, vid­vinkel och normal bränn­vidd på tradi­tio­nella kameror. Man brukar därför räkna om bränn­vidden så att den mot­svarar de som användes på små­bilds­kameror, se 35-mm equivalent. Se också färg­filter­matris.