brick

  1. brick phone – se tegelstenstelefon;
  2. – to brick att förvandla till tegel­sten, att för­stena, även ”att bricka” – avsiktligt göra så att en apparat låser sig och blir oan­vänd­bar. – Verbet användes om Apples iPhone hösten 2007, när hackare i USA skrev program som låste upp tele­fonen (så att man kunde använda den på andra mobil­nät än AT&T), varpå Apple släppte en uppdate­ring som gjorde att upp­låsta telefoner blev oan­vänd­bara. – Se också unbrick;
  3. – tungt batteri för bärbar utrustning. – Juice a brickladda ett batteri.

[elektrisk ström] [jargong] [mobilt] [ändrad 1 januari 2023]