FISMA

Federal information security management act – ett amerikanskt regelverk för it‑system i statsförvaltningen (på federal nivå). – FISMA omfattar regler för godkännande av alla program som ska användas i statsförvaltningen. Dessa regler har fastställts av standardiseringsorganet NIST. FISMA regleras av en lag från 2002. – Läs mer på Department of homeland securitys webbsidor.

[förkortningar på F] [it-system] [ändrad 10 juni 2019]