Federal communications commission

(FCC) – den amerikanska radio- och telestyrelsen – den myndighet som reglerar elektroniska kommunikationer – radio, tv, elektrisk och optisk kabel samt satellit. – FCC reglerar både teknik (frekvenstilldelning med mera), ägandeförhållanden och innehåll (vad som får sändas och inte sändas, till exempel regler om pornografi och barnförbjudet i olika medier). – Se fcc.gov.

[amerikanska myndigheter] [elektronisk kommunikation] [radio och tv] [ändrad 21 april 2020]