frekvenstilldelning

beslut att bestämda radiofrekvenser ska reserveras för vissa ändamål. – Även: att vissa företag eller andra aktörer får ensamrätt till vissa frekvenser, eller att vissa frekvenser får användas fritt. Detta gäller inte bara för ”vanlig radio” (rundradio), utan också för tv, mobiltelefoni, wi-fi, trådlös utrustning, kommunikationsradio och annat. – Frekvenstilldelning sköts i Sverige av PTS. Eftersom radiovågor går över gränser måste det dessutom samordnas internationellt. – På engelska: frequency allocation. – Se också spektrumförvaltning.

[radio och tv] [trådlöst] [ändrad 11 oktober 2018]