Symphony

  1. Symphony Communication Services – ameri­kansk tjänst för kryp­te­rade snabb­med­de­landen. – Symphony var först en intern tjänst vid namn Live CurrentGoldman Sachs. Goldman Sachs och andra företag bildade 2014 Symphony baserat på Live Current och det upp­köpta bolaget Perzo. Tjänsten är främst avsedd för företag. Det är ut­format för att klara ameri­kanska krav (se Sarbanes-Oxley) på lagring av alla med­de­landen. De lagras krypterade i sju år på företagets servrar;
  2. Symphony OS – avvecklat Linux-baserat operativ­system, avsett att köras som live CD. – Se symphonyos.com;
  3. – se Lotus Symphony;
  4. Symphony – kodnamn på en version av Windows XP, nämligen Windows XP Media Center Edition från 2005.

[linux] [nerlagt] [programsviter] [meddelanden] [windows] [ändrad 25 april 2017]

Office 365

en moln-baserad version av Microsoft Office. – An­vändaren har alltså inte Micro­soft Office in­stallerat på sin dator, utan laddar ner programmen från Microsofts servrar på inter­net varje gång det an­vänds. För det krävs ett abonnemang, som är av­gifts­belagt. Men i november 2014 be­stämde Microsoft att Office 365 på iPhone, iPad och på telefoner och surfplattor med Android skulle vara gratis för privatpersoner (se press­med­delande). – Mer på Micro­softs webb­sidor.

[molnet] [office] [programsviter] [ändrad 22 augusti 2018]

Office

vanlig del av namnet på sviter med kontorsprogram som ordbehandling, kalkyl­ark, bildspel och databaser. Mest känt är Microsoft Office, som har blivit en inofficiell standard (se också Office 365). Det finns också WordPerfect Office och avvecklade Oracle Open Office† samt alternativ skrivna i öppen källkod som Apache Open Office och LibreOffice samt de webbaserade konstellationer som kallas för Office 2.0. – Se också Macintosh Office (som var hårdvara).

[office] [programsviter] [ändrad 22 augusti 2018]