Apple creativity apps

program från Apple för skapande av musik, bilder och webbsidor. Det kan ses som en fortsättning på iLife, en program­svit som fanns från 2002, och som hade lite varierande samman­sättning under åren. Apple har sedan 2014 slutat att använda namnet iLife, men det förekommer ändå fortfarande. Man köper numera programmen var för sig. De program som ingår eller har ingått är:

  • – Garageband – program för musikskapande med riktiga eller virtuella instrument (länk). Det lanserades 2004;
  • iDvd – nerlagt program för redigering av DVD. Det hörde nära samman med iMovie. Lanserades 2001 och följde med alla Macar fram till 2011, då det lades ner;
  • – iMovie – video­redigerings­program (länk) som har följt med alla Macar sedan 2002;
  • iPhoto – fotoalbum och enkelt bild­redigerings­program som har följt med alla Macar sedan 2002, men som från 2015 ersätts av Photos (länk);
  • iWeb – program för framställning av webbsidor. Det fanns 2006—2011;
  • MobileMe web gallery – program för publicering av foton genom MobileMe†, en före­gångare till iCloud. MobileMe web gallery lades ner 2012 när MobileMe lades ner.

– Programmen som kallas för Apple creativity apps brukar finnas både för macOS och för iOS, och programmen säljs var för sig. Det finns ingen sammanhållande webbsida för Apple creativity apps, utan programmen finns i Apples App Store.

[applikationer] [macos och ios] [ändrad 22 januari 2018]