OASIS

  1. Organization for the advancement of structured information standards – en organisation som fast­ställer och sprider standarder för öppet informationsutbyte mellan organisationer. Oasis utarbetar bland annat standarder för tjänsteorienterad arkitektur (SOA) och web services. Bland medlemmarna finns IBM, Microsoft, Novell†, Sun† och Xerox. – Se oasis‑open.org;
  2. Open access scholarly information sourcebook – organisation som sprider kunskap om öppen tillgång till kunskap och forskningsresultat för alla. – Se openoasis.org (troligen nerlagd; arkiverad sida).

[förkortningar på O] [organisationer] [standarder] [öppet] [ändrad 14 juli 2018]