Oasis

  1. – Organization for the advancement of structured information standards – en organisation som fast­ställer och sprider standarder för öppet infor­ma­tionsutbyte mellan organisationer. Oasis utarbetar bland annat standarder för tjänsteorienterad arkitektur (soa) och web services. Bland medlemmarna finns IBM, Microsoft, Novell†, Sun† och Xerox. – Se oasis‑open.org;
  2. – Open access scholarly information sourcebook – organisation som sprider kunskap om open access, alltså fri tillgång till kunskap och forskningsresultat för alla. – Se openoasis.org.