Opendocument

(Opendocument format, odf) – öppet filformat för dokument som text, kalkylark, bildspel, illustrationer och matematisk text. Används i Apache Open Office. Ett alternativ till slutna format som, främst, de som används i Microsoft Office. Fastställdes 2005 av branschorganisationen Oasis. Filformatet odf är skrivet i xml, får användas fritt av alla och innehåller inga delar som kräver tillstånd eller licensavgift. Flera länder har infört eller planerar att införa odf som standardformat för officiella dokumentfiler. – Läs mer på opendocument.xml.org och i Wikipedia (*).