autosvar

i förväg skrivet meddelande som e-postsystemet skickar automatiskt som svar på inkommande mejl. Normalt slås autosvar på och av av mottagaren vid längre frånvaro. – På engelska: out-of office autoreply eller out-of-office reply.

[e-post] [ändrad 20 januari 2016]