autosvar

(out-of office autoreply eller out-of-office reply) – i förväg skrivet meddelande som e-postsystemet skickar automatiskt som svar på inkommande mejl. Normalt slås autosvar på och av av mottagaren vid längre frånvaro.