Apache Open Office

(AOO)svit med kontors­program, skriven som fri mjuk­vara och spridd gratis. –Hette tidigare Openoffice.org (förkortat OOo). Kallas ibland bara för Open Office, men det namnet är upptaget av ett annat företag. – Apache Open Office finns för Windows, Mac, Linux och Solaris. Filformatet opendocument format, odf, utvecklades för Apache Open Office/Staroffice. – 2012 skänkte IBM käll­koden till program­sviten Lotus Symphony† till Apache för att den skulle integreras med Apache Open Office (läs mer här). –– Läs mer om Apache Open Office på openoffice.org. –– Historia: Pro­gram­sviten utvecklades först av det tyska företaget Star Division, som Sun† köpte 1999. Sun ville nämligen skapa en kon­kurrent till Microsoft Office. Sun bestämde sig år 2000 för att till­handa­hålla program­sviten i två parallella versioner: samtidigt som Sun fortsatte att sälja Star­office (i Östasien kallat Star­suite) som program med delvis sluten källkod släppte Sun källkoden till program­sviten till ett projekt som vidare­utveck­lade program­sviten som fri mjuk­vara, Openoffice.org, i ett projekt med det namnet. (Projektet var knutet till Sun, men hade stor frihet.) Efter att Oracle köpte Sun 2009 bytte Oracle namn på Star­office till Oracle Open Office. – I april 2011 med­de­lade Oracle att före­taget slutade att sälja Oracle Open Office. Rättig­heterna till Oracle Open Office överläts till Openoffice.org, som i sin tur i juni 2011 donerades till Apache software foundation. Program­sviten bytte då namn till Apache Open Office. –– För­greningar: Eftersom Apache Open Office och dess före­gångare är fri mjuk­vara är det tillåtet att an­vända käll­koden till att skapa nya versioner. I september 2010 grundades orga­nisa­tionen The document foundation, som ska sprida program­sviten Libre­office, även det en för­grening av Apache Open Office, men fri­stående från Oracle. – Läs mer om Apache Open Office på apache.org/openofficeorg.

[fri mjukvara] [programsviter]