Apache Open Office

(AOO) – en svit med kontors­program, utvecklad med fri och öppen källkod och spridd gratis. Hette tidigare Openoffice.org (förkortat OOo). Kallas ibland bara för Open Office, men det namnet är upptaget av ett annat företag. – Apache Open Office finns för Windows, Mac, Linux och Solaris. Filformatet opendocument format, odf, utvecklades för Apache Open Office när det hette StarOffice. – 2012 skänkte IBM käll­koden till program­sviten Lotus Symphony† till Apache för att den skulle integreras med Apache Open Office (läs mer här). – Läs mer om Apache Open Office på openoffice.org. – Historia: Programsviten utvecklades först med namnet StarOffice av det tyska företaget Star Division, som Sun† köpte 1999. Sun ville nämligen skapa en kon­kurrent till Microsoft Office. Sun bestämde sig år 2000 för att tillhanda­hålla program­sviten i två parallella versioner: samtidigt som Sun fortsatte att sälja Star­Office (i Östasien kallat Star­Suite) som program med delvis sluten källkod släppte Sun källkoden till program­sviten till ett projekt som vidareutveck­lade program­sviten med fri och öppen källkod, Openoffice.org, i ett projekt med det namnet. (Projektet var knutet till Sun, men hade stor frihet.) Efter att Oracle köpte Sun 2009 bytte Oracle namn på Star­office till Oracle Open Office†. – I april 2011 med­de­lade Oracle att företaget skulle sluta att sälja Oracle Open Office. Rättig­heterna till Oracle Open Office överläts då till Openoffice.org, som i sin tur i juni 2011 donerades till Apache software foundation. Programsviten bytte då namn till Apache Open Office. – Förgreningar: Eftersom Apache Open Office och dess före­gångare är skrivna med fri och öppen källkod är det tillåtet att använda käll­koden för att utveckla nya versioner. I september 2010 grundades orga­nisa­tionen The document foundation, som ska sprida program­sviten Libre­Office, även det en för­grening av Apache Open Office, men fri­stående från Oracle. – Läs mer om Apache Open Office på openoffice.apache.org.

[fri och öppen källkod] [office] [ändrad 6 september 2018]