Apache Open Office

(AOO) – en svit med kontors­program, utvecklad med fri och öppen källkod och spridd gratis. – Apache Open Office hette tidigare Openoffice.org (förkortat OOo). Kallas ibland bara för Open Office, men det namnet är upptaget av ett annat företag. – Apache Open Office finns för Windows, Mac, Linux och Solaris. Filformatet opendocument format, .odf, utvecklades för Apache Open Office när det hette StarOffice. – 2012 skänkte IBM källkoden till programsviten Lotus Symphony† till Apache för att den skulle integreras med Apache Open Office (läs mer här). – Läs mer om Apache Open Office på openoffice.org. – Historia: Programsviten utvecklades först med namnet StarOffice av det tyska företaget Star Division, som Sun† köpte 1999. Sun ville nämligen skapa en konkurrent till Microsoft Office. Sun bestämde sig år 2000 för att tillhanda­hålla programsviten i två parallella versioner: samtidigt som Sun fortsatte att sälja StarOffice (i Östasien kallat StarSuite) som program med delvis sluten källkod släppte Sun källkoden till program­sviten till ett projekt som vidareutveck­lade programsviten med fri och öppen källkod, Openoffice.org, i ett projekt med det namnet. (Projektet var knutet till Sun, men hade stor frihet.) Efter att Oracle köpte Sun 2009 bytte Oracle namn på StarOffice till Oracle Open Office†. – I april 2011 meddelade Oracle att företaget skulle sluta att sälja Oracle Open Office. Rättigheterna till Oracle Open Office överläts då till Openoffice.org, som i sin tur i juni 2011 donerades till Apache software foundation. Programsviten bytte då namn till Apache Open Office. – Förgreningar: Eftersom Apache Open Office och dess föregångare är skrivna med fri och öppen källkod är det tillåtet att använda käll­koden för att utveckla nya versioner. I september 2010 grundades organisationen The document foundation, som ska sprida programsviten LibreOffice, även det en förgrening av Apache Open Office, men fristående från Oracle. – Läs mer om Apache Open Office på openoffice.apache.org.

[office] [ändrad 6 september 2018]