black hat optimization

sökmotoroptimering med metoder som Google och andra sökmotorer anser vilse­ledande. – Benämningen black hat indexing används främst om sådana metoder som är på gränsen till det otillåtna. (Otillåtna metoder är sådana där man tar till knep som enbart är till för att vilseleda sökmotorer, och som, om de upp­täcks, kan leda till att de skyldiga sidorna ute­stängs från sökmotorns index.) – Jäm­för med spamdexing.

[sökmotorer] [ändrad 2 oktober 2018]

kommentarspam

(comment spam) – försök att höja en webbsidas rankning i sökmotorer genom att utnyttja möjligheten till kommentarer på andra, mer ansedda webbsidor: man skriver kommentarer på de webbsidorna och lägger in länkar till den webbsida man vill gynna. (Det är alltså inte spam i be­tyd­el­sen skräp­post.) Många webb­sidor för­bjuder därför länkar i kom­men­tar­er­na. – Kommentar­spam kan motverkas med taggen nofollow. – Kommentarspammare kallas också för länkspammare. – Se också splogging.

[rankning] [spam] [ändrad 2 februari 2018]

rankning

om sök­motorer: automatiserad värdering av webb­sidors anseende och relevans, an­vänd för sortering av sök­resultat. Googles framgång berodde till stor del på sök­motorns ranknings­system Page­Rank. Rankningssystem brukar sätta poäng på en webb­sida be­roende dels på hur många gånger användarens sökord förekommer på sidan, dels på hur många andra webbsidor som länkar till den. I en andra om­gång modifierar man varje sidas poäng be­roende inte bara på hur många sidor som länkar till den, utan också be­roende på hur hög poäng dessa sidor har. Detta upprepas flera gånger. – Det brukar också ingå metoder för att för­hindra manipulation av tekniken. På annons­marknaden har det stort värde för en sida att bli högt rankad, och det finns både legitima och mindre legitima sätt att ordna det (se sök­motor­optimering). – På engelska: ranking.

[rankning] [ändrad 5 september 2018]

Google Panda

omarbetning av Googles program för rangordning av sökresultat (Pagerank). Släpptes i mars 2011 och omarbetas löpande. Utvecklades för att ge mindre vikt åt webbsidor med vilseledande innehåll. Var först känd som Farmer. Uppkallad efter utvecklaren Navneet Panda. – Se Googles webbsidor.

[rankning] [ändrad 29 maj 2019]

relevans

om sökningar: hur bra resultatet av en sökning stämmer med sökvillkoren eller med vad den sökande tros söka efter. – Länge utgick man från att ju fler gånger som ett sökord förekom på en webbsida, desto mer relevant skulle sidan anses vara – men det kriteriet har blivit oanvändbart på grund av sökordspackning. Rankningssystem som PageRank utgår i stället från en bedömning av webbsidornas anseende, baserat på hur många andra sidor som länkar till dem. Andra faktorer som sökmotorn känner till när det gäller den sökandes preferenser kan också spela in. Sökresultat från sökmotorer brukar ordnas med de svar som bedöms som mest relevanta först. – På engelska: relevancy.

[sökningar] [sökmotorer] [ändrad 5 december 2019]

HITS

metod för att rangordna resultaten av sökningar på webben, utvecklad av Jon Kleinberg på 1990-talet. – HITS blev grunden för Googles sidrankningsmetod PageRank. HITS byggde i sin tur på en liknande metod, Clever, som Kleinberg hade utvecklat på IBM Research. – I HITS klassades vissa webb­sidor som nav (hubs), nämligen sidor som hade många länkar till andra sidor. Andra sidor klassades som auktoriteter (authorities), nämligen sidor som många andra sidor hade länkar till. – Se Klein­bergs artikel ”Hubs, authorities and communities” (länk), publicerad 1999. – HITS uppges vara en förkortning för Hyperlink-induced topic search.

[förkortningar på H] [rankning] [ändrad 5 september 2018]