spamdexing

spam indexing – metoder för att lura sök­motorer att ge en webb­sida en hög position i sök­resultaten. De olika metoderna kan delas upp i två huvud­grupper:

  1. – att späcka texten med ord som på­verkar sök­motorns rankning av texten;
  2. – att fylla sidor med länkar till en sida som man vill locka be­sökare till. (Se link burst och link churn.)

– En ut­förlig be­skriv­ning av olika tekniker för spam­dexing finns i Wiki­pedia.

[rankning] [spam]