link churn

länkbortfall – andelen länkar som för­svinner från en webb­sida under en viss tid. – Länkbortfall brukar mätas i procent, vanligtvis per år. Om tio av hundra länkar försvinner inom ett år är länkbortfallet tio procent. – Högt länk­bort­fall ses ofta med miss­tänk­sam­het av sök­motorer, eftersom det kan tyda på att webbsidan ”hyr ut” ut­rymme för länkar: hyres­gästerna kommer och går. Det kan alltså vara ett sätt att för­söka höja den länkade sidans rankning hos sökmotorn. – Se också motsatsen, link burst och ordet churn.

[sökmotorer] [webbpublicering] [ändrad 2 januari 2023]

Dagens ord: 2014-10-12