iteration

i programmering: upprepning, omtagning där resultatet av varje iteration används som indata i nästa. Detta upprepas ett bestämt antal varv eller tills resultatet uppfyller ett bestämt villkor. – Utförandet av en iteration i en programkörning kallas för en slinga, på engelska loop. (Om programmet är skrivet på ett ogenomtänkt sätt kan en slinga rulla på i evighet.) I iterativ system­utveck­ling utvecklar man snabbt ett komplett system som sedan omarbetas genom att man går igenom koden gång på gång och förbättrar. I denna betydelse kan iteration översättas med omarbetning. – Skill­naden mellan iteration och rekursion: Båda programmeringsteknikerna använder repe­ti­tion. Samma programkod körs om och om igen. Men i iteration ingår upprepningen direkt i program­koden. (Om villkoret V inte är uppfyllt, hoppa tillbaka till rad X.) I rekursion anropar den aktuella delen av programkoden sig själv tills ett bestämt villkor är uppfyllt. Det innebär att anropet först går till anropsstacken och sedan tillbaka till den aktuella programkoden igen. Det leder till att rekursion blir mer tidskrävande än iteration, vilket märks vid om­fattande beräkningar. Allt som kan göras med rekursion kan också göras med iteration. – Läs också om iterator.

[programmering] [systemutveckling] [ändrad 14 oktober 2018]

Dagens ord: 2015-06-09