cybergeddon

cyber-Harmageddon – ett katastrof­scenario där ett lands infrastruktur förstörs genom attacker på it‑systemen (cyberkrig). – El, vatten, industrier, jord­bruk, trans­porter och betal­ningar slutar att fungera. (Om Harmageddon, se Mobilegeddon.)

[krig] [ändrad 22 mars 2021]