Mobilegeddon

skämtsamt: Googles förändring av sitt ranknings‑system i april 2015. – För­änd­ringen innebär att om någon gör en sökning från en smart mobil eller surfplatta så priori­teras webbsidor som är avsedda för handhållna mobila enheter. Detta antas drabba organisa­tioner som inte har anpassat sina webbsidor för handhållna mobila enheter, eller som inte har utvecklat varianter för dem. De organisationer­nas webbsidor får samma rankning som tidigare om man söker från en person­dator (stationär eller bärbar), men de sjunker alltså i rankning om man söker från en mobiltelefon eller surf­platta. Ungefär 50 procent av alla sökningar i Google gjordes 2015 från handhållna mobila enheter. – Läs mer i Googles blogg (länk). – Se också cybergeddon. – Ordet: Innehåller andra delen av namnet Harmageddon, enligt Bibeln den plats (som verkligen finns – Har Megiddo eller Tel Megiddo i norra Israel) där den slutliga striden mellan ont och gott ska utkämpas.

[rankning] [ändrad 22 mars 2021]

Dagens ord: 2015-04-27