stationär

stationär dator – persondator av traditionell typ med separat tangentbord och bildskärm. Det är den vanliga typen av dator på kontor, avsedd att placeras på skrivbord och sällan eller aldrig flyttas. Inbyggda batterier saknas. Processor, minnes­kretsar och kontakter finns vanligtvis i en särskild låda, men i vissa modeller är de inbyggda i bildskärmen. – Alter­nativ är bärbara datorer (som också är persondatorer) och post-pc.