organic listing

(omanipulerad listplacering) – om sökmotorer: hög placering av en webbsida på en sökmotors lista över sökresultat enbart beroende på sidans innehåll, antal besökare och länkningar – alltså inte för att webbsidans utgivare har betalat för en hög placering. Det brukar förutsättas att placeringen på listan på något sätt är beroende av användarnas värdering av sidan, som i Google.

[rankning] [ändrad 15 februari 2018]

länkfarm

(link farm) – webbsida full med länkar till andra webbsidor: ett försök att höja de webbsidornas rankning i sökmotorer som Google. En länkfarm har vanligtvis inget eget innehåll, eller nästan inget.

[rankning] [ändrad 26 februari 2018]

black hat optimization

sökmotoroptimering med metoder som Google och andra sökmotorer anser vilse­ledande. – Benämningen black hat indexing används främst om sådana metoder som är på gränsen till det otillåtna. (Otillåtna metoder är sådana där man tar till knep som enbart är till för att vilseleda sökmotorer, och som, om de upp­täcks, kan leda till att de skyldiga sidorna ute­stängs från sökmotorns index.) – Jäm­för med spamdexing.

[sökmotorer] [ändrad 2 oktober 2018]

kommentarspam

(comment spam) – försök att höja en webbsidas rankning i sökmotorer genom att utnyttja möjligheten till kommentarer på andra, mer ansedda webbsidor: man skriver kommentarer på de webbsidorna och lägger in länkar till den webbsida man vill gynna. (Det är alltså inte spam i be­tyd­el­sen skräp­post.) Många webb­sidor för­bjuder därför länkar i kom­men­tar­er­na. – Kommentar­spam kan motverkas med taggen nofollow. – Kommentarspammare kallas också för länkspammare. – Se också splogging.

[rankning] [spam] [ändrad 2 februari 2018]

rankning

om sök­motorer: automatiserad värdering av webb­sidors anseende och relevans, an­vänd för sortering av sök­resultat. Googles framgång berodde till stor del på sök­motorns ranknings­system Page­Rank. Rankningssystem brukar sätta poäng på en webb­sida be­roende dels på hur många gånger användarens sökord förekommer på sidan, dels på hur många andra webbsidor som länkar till den. I en andra om­gång modifierar man varje sidas poäng be­roende inte bara på hur många sidor som länkar till den, utan också be­roende på hur hög poäng dessa sidor har. Detta upprepas flera gånger. – Det brukar också ingå metoder för att för­hindra manipulation av tekniken. På annons­marknaden har det stort värde för en sida att bli högt rankad, och det finns både legitima och mindre legitima sätt att ordna det (se sök­motor­optimering). – På engelska: ranking.

[rankning] [ändrad 5 september 2018]