rss-flöde

(rss feed, även web feed) –– den funktion i rss som under­rättar abon­nenter om nytt material allt eftersom det läggs ut på webb­sidan. –– Ett rss-flöde kan läsas i speci­ella program, rss‑läsare, eller i de flesta vanliga webb­läsare. –Man an­vänder rss‑flöden för att läsarna ska kunna kolla ifall det har kommit något nytt på en webb­sida utan att behöva ladda in hela sidan. Nya inslag läggs överst. Det sparar tid för läsarna och minskar be­last­ningen på webb­servern. Inget hindrar att rss‑flödet inne­håller hela den text som finns på webb­sidan: det är en praktisk fråga. – For­matet passar för bloggar, nyhets­tidningar, dis­kus­sions­forum och för en del former av för­sälj­ning. Det viktiga är att sidan rätt ofta fylls på med nytt innehåll. – Tekniskt är ett rss-flöde ett doku­ment i xml som läggs ut på internet paral­lellt med den vanliga webb­sidan. Detta sker ofta med auto­matik: Computer Swedens rss-flöde hämtar rubrik och ingress från de artiklar som vi pub­li­cerar på webben. – På engelska kallas det också för web feed, webb­flöde, som är en mer allmän benämning –– det finns nämligen andra, liknande tekniker som inte heter rss, främst Atom. – Läs också om rss.