RSS-flöde

(RSS feed, även: web feed) – den funktion i RSS som underrättar abon­nenter om nytt material allt eftersom det läggs ut på webbsidor som de vill följa. – Ett RSS‑flöde kan läsas i speci­ella program, RSS‑läsare, eller i de flesta vanliga webbläsare. Man an­vänder RSS‑flöden för att läsarna ska kunna kolla ifall det har kommit något nytt på en webb­sida utan att de ska behöva ladda in hela sidan. Nya inslag läggs överst. Det sparar tid för läsarna och minskar belast­ningen på webb­servern. Inget hindrar att RSS‑flödet innehåller hela den text som finns på webb­sidan: det är en praktisk fråga. – For­matet passar för bloggar, nyhets­tidningar, diskussionsforum och för en del former av försäljning. Det viktiga är att sidan rätt ofta fylls på med nytt innehåll. – Tekniskt är ett RSS‑flöde ett doku­ment i XML som läggs ut på internet paral­lellt med den vanliga webbsidan. Detta sker ofta med automatik: Computer Swedens RSS‑flöde hämtar rubrik och ingress från de artiklar som tidningen pub­li­cerar på webben. – På engelska kallas det också för web feed, webb­flöde, som är en mer allmän benämning – det finns nämligen andra, liknande tekniker som inte heter RSS, främst Atom. – Läs också om RSS.

[rss] [ändrad 17 januari 2021]