syndikering

(syndication) – publicering av nyheter och annat material på webben som rss-flöde (newsfeed) så att andra webbsidor ska kunna publicera materialet på ett enkelt sätt. Se rss. – Mer allmänt står syndikering för vad nyhetsbyråer gör: grosshandel med nyheter, i synnerhet vidareförsäljning av nyheter som redan har publicerats en gång. Detta är vanligt i USA där tidningar ofta återpublicerar nyheter och debattartiklar från de största tidningarna med angivande av källan (motsvarande med radio och tv); i Sverige får tidningarna i stället material direkt från nyhetsbyråer som TT.