syndikering

  1. – benämning på publicering av nyheter och annat material på webben som RSS-flöden (newsfeeds) så att andra webbsidor ska kunna återpublicera materialet på ett enkelt sätt. – Se RSS;
  2. – annars står syndikering för vad nyhetsbyråer gör: grosshandel med nyheter, ofta vidareförsäljning av nyheter som redan har publicerats en gång. Detta är vanligt i USA där tidningar ofta, genom förmedling av nyhetsbyråer, återpublicerar nyheter och debattartiklar från de största tidningarna med angivande av källan (motsvarande med radio och tv). I Sverige får tidningarna i stället material direkt från nyhetsbyråer som TT.

[massmedier] [rss] [ändrad 11 april 2020]