feed

– flöde, matning; to feedatt mata:

  1. news feed, RSS feed, web feed – se RSS‑flöde;
  2. flöde, matning; to feed – att mata – to feed paper into the printer – att mata papper i skrivaren; – Även: inmatningen av data eller signaler från en del av ett system till ett annat, till exempel antenna feed – antennmatning – den signal som går till en antenn från studioutrustning eller liknande.

[elektronisk kommunikation] [rss] [skrivare] [ändrad 24 november 2019]