PubSubHubbub

förkortat PuSH, även kallat Hubbub – ett system för publicering av webbflöden så att de når abonnenterna nästan omedel­bart. – PubSubHubbub är en vidareutveckling av RSS och Atom. Det är utvecklat för att ny information ska nå abonnenterna så snabbt som möjligt och för att minska onödig trafik på internet. Till skillnad från hur det är med RSS och Atom så frågar nämligen inte en dator med PubSubHub­bub hela tiden webb­flödet ifall det finns något nytt. I stället får abonnentens dator ett med­delande när det finns något nytt att läsa (se push). – PubSubHubbub har utvecklats på Google. Det bygger på att webb­flödet sprids från en eller flera hubbar. När en abonnent abonnerar på webbflödet ansluts hon inte direkt till webbflödet, utan registreras på en av hubbarna. Hubben skickar ett kort meddelande när det finns något nytt, och då kan abonnentens webbflödesläsare hämta det nya. – Läs mer på GitHub (länk).

[bloggar] [rss] [ändrad 22 oktober 2017]

Dagens ord: 2012-10-23