memoji

konfigurerbar emoji. – Användaren kan sätta samman ett ansikte i emojistil från ett sortiment av hårfärg, hudfärg, frisyr, ögonfärg, glasögon med mera. Tanken är att memojin ska kunna bli lik användaren (memoji=me+emoji). Memojin kan sedan sparas och användas som en vanlig emoji. Memojier infördes 2018 av Apple med version 12 av operativsystemet iOS. – Se Apples webbsidor. – Läs också om animoji.

[tecken] [ändrad 10 januari 2020]

spärrning

i typografi: tydlig ökning av avståndet mellan bokstäverna i ett ord eller en mening. Så här: s p ä r r n i n g. Det är ett numera ovanligt sätt att ange att ett ord eller en mening är betydelsefullt. I stället används kursiv stil eller halvfet stil. – Spärrning används också i rubriker av estetiska skäl, särskilt om rubriken står i enbart versaler. I ordbehandlingsprogram brukar det finnas möjlighet att spärra text. Tekniskt är spärrning motsatsen till knipning. – På engelska: letter spacing eller bara spacing.

[typografi] [14 oktober 2018]

anfang

i typografi: en förstorad första bokstav i ett textstycke, oftast (men inte alltid) nedsänkt så att de närmast följande raderna måste ha indrag (”inbyggd anfang”). En anfang är så hög att den tar upp flera rader. Av tyska der Anfang – början. På engelska: initial, vilket också är en alternativ svensk typografisk fackterm.

[typografi] [14 oktober 2018]

xn--

i namn på domäner: markering av att domänens namn är ett internationaliserat domännamn. – Det som visas i webbläsaren är domänens namn skrivet med ett annat alfabet än det engelska. Det kan vara det svenska alfabetet med åäö, eller det arabiska. Men det är inte vad datorn läser. – Det som följer efter xn-- är nämligen namnet på domänen, skrivet med enbart bokstäver som ingår i det engelska alfabetet samt med siffror och bindestreck. Det kan vara rätt svårläst. Det är en omkodning av ett namn som på originalspråket innehåller bokstäver som inte finns i det engelska alfabetet (som åäö, ü och é) eller som är skrivet med andra skriftsystem, som arabiska eller hebreiska. xn–– anger att namnet ska kodas tillbaka till rätt skriftsystem. xn--domn‑noa.se står till exempel för domän.se. – Läs också om ACE.

[domäner] [tecken] [ändrad 17 januari 2022]

Punycode

ett program som kodar om bokstäver och andra skrivtecken från andra skriftsystem än det engelska alfabetet till en form som enbart innehåller engelska tecken (sju‑bits ASCII). Punycode kan koda om alla tecken som beskrivs i Unicode. Punycode används i Internationaliserade domännamn, se ACE. – Punycode är en standard som specificeras i RFC nummer 3492 – se länk.

[rfc] [tecken] [18 januari 2018]