kontrollsiffra

tal som följer med sifferserier för att man ska upptäcka fel. – Kontrollsiffror brukar ingå i kontonummer, och sista siffran i personnumret är en kontrollsiffra. Kontrollsiffror räknas fram med en enkel beräkning och följer sedan permanent med den aktuella sifferserien. Vid inmatning av sifferserien kan man räkna ut kontrollsiffran på nytt och jämföra. Detta görs ofta automatiskt, till exempel när man matar in kontonummer på en internetbank. Om kontrollsiffran inte stämmer vet man att något är fel, men det går inte att avgöra var felet finns. (I sällsynta fel kan det finnas två – eller flera – fel som tar ut varandra så att kontrollsiffran inte avslöjar felen.) Hur man räknar ut sista siffran i personnummer med den så kallade Luhn‑algoritmen beskrivs i Wikipedia. – Även: kontrollsumma, checksumma. – På engelska: integrity check value, ICV. – Jämför med kondensat (hash), som används för autentisering, till exempel i  elektroniska signaturer.

[it-säkerhet] [matematik] [ändrad 27 september 2022]