spärrning

i typografi: tydlig ökning av avståndet mellan bokstäverna i ett ord eller en mening. Så här: s p ä r r n i n g. Det är ett numera ovanligt sätt att ange att ett ord eller en mening är betydelsefullt. I stället används kursiv stil eller halvfet stil. – Spärrning används också i rubriker av estetiska skäl, särskilt om rubriken står i enbart versaler. I ordbehandlingsprogram brukar det finnas möjlighet att spärra text. Tekniskt är spärrning motsatsen till knipning. – På engelska: letter spacing eller bara spacing.

[typografi] [14 oktober 2018]