applet

litet program. – Ordet kommer av engelska app­lic­ation, och be­­teck­nar oftast ett litet pro­gram som lätt kan sändas över inter­­net. En applet är numera oftast en Java-applet. Kri­te­riet på en Java-applet är, förutom att den är skriven i Java, att den bara kan köras i en webb­läsare. Van­ligt­­vis är det ett re­la­tivt litet program som snabbt kan skickas över webben, men i princip kan en Java‑applet vara hur stor som helst. Ordet applet fanns i betydelsen litet pro­gram innan Java kom. – Jäm­­för med app.

[applikationer] [ändrad 6 maj 2018]