check

  1. kontroll, granskning – till exempel checksumma – se kontrollsiffra;
  2. utkvittering och besläktade betydelser – se till exempel incheckning;
  3. – tecknet ✓ (check mark, check sign) – se bock;
  4. – ett i Sverige numera sällsynt betalningsmedel.

[it-säkerhet] [språktips] [tecken] [ändrad 27 september 2022]