versal

”stora bokstaver” som ABC… till skillnad från gemena bok­­stäver (”små bok­­stäver”) som abc… –– Jäm­­för med kapitäler. –– Versala siffror är den van­ligaste formen av siffror i tryck och på webben: de liknar versaler därför att de står på textens bas­­linje, och alla är lika höga. – I denna ordlista används bara gemena siffror, 1,2,3… , se gemen.

[typografi] [ändrad 10 augusti 2017]