knipning

(tracking) – minskning av mellanrummen mellan alla bokstäver och andra tecken i alla ord i en textmassa eller del av textmassa, till exempel på en rad. – Knipning kan göras för att förbättra textens utseende eller för att textmassan ska ta mindre plats. Motsatsen är spärrning. – Jämför med kerning.

[typografi] [ändrad 14 oktober 2018]